Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
| mapa

2%

dvepercentaDarujte 2 % z dane Záhrade – Centru nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

Možnosť darovania vašich 2% jednotlivej organizácii je výraznou podporou, ktorá umožňuje väčšie, či menšie zázraky.

Fungovanie kultúrneho programu KC Záhrada závisí od rôznych dotačných programov a vašej prítomnosti, bez ktorej by to nemalo význam. Vaša osobná participácia je pre nás nesmierne dôležitá, pretože nám pripomínate prečo sme sa na túto nevyspytateľnú cestu vydali.

V rámci ekonomickej udržateľnosti a snahe o viac zdrojové financovanie je možnosť darovania 2% z dane veľmi podpornou formou pre fungovanie takéhoto kultúrneho priestoru, pretože umožňuje udržiavať priestory (externé aj interné) pri živote.
Využitie vašich 2% v KC Záhrada je mnohoraké, keďže si tento priestor vyžaduje neustálu údržbu a zveľaďovanie ešte nedokončenej rekonštrukcie.

Tak ako minulý rok sme vďaka vašim dvom percentám mohli dokončiť a natrieť podlahu v kaviarenskej časti, zakúpiť farby potrebné na natretie baru, či zadováženie dreva na stavbu letnej terasy, tak aj tento rok máme jasnú predstavu, kde je možné ich použiť.

V našich plánoch na dobudovanie priestorov sú napríklad aj točité schody na druhé podlažie v kaviarenskej časti a podlažiu nad barom, ktoré má slúžiť ako ubytovacie priestory pre umelcov na rezidenčných pobytoch, či stavbu rozoberateľnej steny, ktorá by oddeľovala priestory kaviarne a sály, čo by umožnilo zvukovo aj fyzicky odizolovať priestor.
Budeme vďační za každé jedno euro, ktoré má v KC Záhrada svoje čestné miesto!

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa nezisková organizácia Záhrada – Centrum nezávislej kultúry uchádza o poukázanie 2% z dane z príjmu, a preto Vás touto cestou chceme poprosiť, aby ste sa rozhodli svoje 2% darovať práve nám.

Poslaním nášho kultúrneho centra je podporovať rozvoj súčasného a komunitného umenia prostredníctvom organizácie multižánrových kultúrnych akcií (divadlo, tanec, hudba, vernisáže a i.). Organizujeme workshopy, semináre a verejné diskusie na aktuálne témy, ktoré tvoria dôležitú súčasť neformálneho vzdelávania detí a mládeže ako aj širokej verejnosti. Podporujeme prácu začínajúcich i etablovaných umelcov, produkčne sa podieľame na ich autorskej tvorbe. Poskytujeme priestory na festivaly a prezentáciu zahraničných umelcov. Vedieme ľudský a kultúrny dialóg so všetkými, ktorí zdieľajú hodnoty občianskej spoločnosti.

Vďaka Vašej podpore môžeme pomôcť ďalším ľuďom prezentovať ich talent a podieľať sa na rozvoji kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Ďakujeme Vám za správne rozhodnutie.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane:

Názov: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 37954610
Adresa: Lazovná 252/21, 974 01 Banská Bystrica

Formulár pre fyzické osoby (.doc)

 

Postup na poukázanie 2% (.doc)