Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
| mapa

O Záhrade

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, kultúrnych manažérov a dobrovoľníkov. Presťahovaním sa do nových priestorov v záhrade v Beniczkého pasáži v roku 2010 získala svoj terajší názov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Samotná budova kultúrneho centra prechádza od začiatku postupnou rekonštrukciou. Spoločný priestor v historickej časti mesta slúži s prestávkami ako multifunkčné divadelné štúdio s otvorenou dramaturgiou aj ako oddychová zóna v podobe mestského parku, o ktorý sa sezónne starajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Záhradný park taktiež ponúka možnosť organizovania rôznych podujatí a voľnočasových aktivít v exteriéri. Hlavnou náplňou organizácie je poskytovanie priestoru pre prezentáciu a tvorbu súčasného a komunitného umenia v podobe divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú umeleckú produkciu (Divadlo v Záhrade) a vzdelávanie.

Záhrada je zároveň domovskou scénou Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ktoré vzniklo v roku 1995 ako jediné profesionálne komunitné divadlo na Slovensku pracujúce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, a v súčasnosti aj s inými komunitami (napr. Rómovia, prisťahovalci, ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia a i.).

Záhrada je tiež sídlom občianskeho združenia SKOK!, ktoré slúži ako informačné a rezidenčné centrum pre súčasný tanec a fyzické divadlo. Pod vedením slovenských a zahraničných lektorov realizuje koncept neformálneho vzdelávania pre rôznych záujemcov (workshopy) v oblasti súčasného tanca pod názvom “Ako vnímať súčasný tanec?”. Produkčne sa podieľa na prezentácii tanečných inscenácií v priestoroch Záhrady.

Kontaktujte nás na: info@zahradacnk.sk

Milan Slama (riaditeľ, technický manažér a hudobná dramaturgia)
Kristína Chmelíková (PR, projekty a tanečná dramaturgia)
Milan Zvada (projekty a divadelná dramaturgia)
Lukáš Kubičina (technik, outdoorové aktivity)
Barbora Šuhajdová (fundraising)
Dušan Krnáč (grafik a výtvarník)
Ján Chmelík a Adam Engler (artoví fotografi)
Stanislav Argaláš, Tomáš Faktor (svetelní a zvukoví technici)

Ďalší spolupracovníci (umelci, lektori, dobrovoľníci, občianski aktivisti):
Rado Sloboda, Ján Viazanička, Janka Klaudíniová, Zuzana Janíčková, Andrej Poliak, Viera Dubačová, Daniela Malusová, Slavo Sochor, Roland Maťaš, Matúš Petričko, Yasmina Stupak, Igor Babiak a iní.

Spolupracujúce organizácie:
Stredoslovenská galéria, OZ SKOK!, OZ Laputa,  Slovenská agentúra životného prostredia, Domavyrobene.sk, FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici, Centrum dobrovoľníctva, OZ Periférne centrá Dúbravica, Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, Klub Zrnko, Divadlo Tiché Iskry, OZ Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Divadelný ústav
Tabačka Kulturfabrik, A4 – priestor pre súčasnú kultúru, Stanica Žilina-Záriečie, OZ Nová Síť (CZ), L1 Dance Association (HU), Divadlo Babygang (IT), Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (CZ), Studio Citadela (CZ)