Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
| mapa

O Záhrade

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov a dobrovoľníkov. Presťahovaním sa do nových priestorov v záhrade v Beniczkého pasáži v roku 2010 získala svoj terajší názov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Samotná budova kultúrneho centra prechádza od začiatku postupnou rekonštrukciou.

Ako kultúrne a komunitné centrum ponúka Záhrada celoročný program pre rôzne cieľové skupiny. Hlavným poslaním centra je prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia prevažne performatívnych žánrov (hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov) ako aj organizácia vlastných podujatí, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a širokú verejnosť v interiéroch a v priľahlej záhrade. V roku 2012 získala Záhrada Cenu Nadácie Orange za komunitný rozvoj. Doteraz bolo zorganizovaných vyše 1200 kultúrnych podujatí (200/rok) s návštenosťou približne 10 000 ľudí ročne.

V priestoroch Záhrady doteraz vzniklo vyše 30 umeleckých produkcií (divadlo, tanec, performance art). Je zároveň domovskou scénou Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ktoré vzniklo v roku 1995 ako jediné profesionálne komunitné divadlo na Slovensku pracujúce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami. V Záhrade tiež sídli občianske združenie SKOK!, ktoré založil Jaro Viňarský, a slúži ako informačné a rezidenčné centrum pre súčasný tanec a fyzické divadlo.

REZERVÁCIE a kontakt: info@zahradacnk.sk

PERSONÁL:

Riaditeľ, technický manažér a ekonóm: Milan Slama
Programovádivadelná dramaturgia, medzinárodné projekty: Milan Zvada
PR, propagácia, tanečná a hudobná dramaturgia: Kristína Chmelíková
Produkcia a administratíva: Barbora Šuhajdová
Prevádzka: Zuzana Ďuricová
Workshopy, program pre deti a mládež: Markéta Dulavová
Diskusie a občianske aktivity: Radoslav Sloboda, Slavomír Sochor
Technická spolupráca (zvuk, svetlo): Andrej Fábik, Ján Kostolanský, Pavol Škripek, Ján Loula, Vito Bertolo
Grafický dizajn: Dušan Krnáč, Vito Bertolo
Fotografia: Ján Chmelík, Eva Rácová, Adam Engler
Dobrovoľníci (Európska dobrovoľnícka služba/EVS): Pablo Nunez /ES, Hana Slunská /CZ (2014), Matia Mariotti /IT, Thibault Marrone /FR (2015), Vito Bertolo /IT, Doris Bula /FR (2016)

Spolupracujúce organizácie:
Artfórum BB, SKOK!, Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, Centrum dobrovoľníctva, Alliance Francais, Akadémia umení (Fakulta dramatických umení, Fakulta výtvarných umení), Nie v našom meste – občianska platforma, Konzervatórium J.L.Belu, Gymnázium J. G. Tajovského, Mesto Banská Bystrica, Návrat, Centrum komunitného organizovania, Farhof Art Club, Urban Spot, Stredoslovenská galéria, OZ Laputa,  Slovenská agentúra životného prostredia, Periférne centrá Dúbravica, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Divadelný ústav

Umelecké rezidencie a koprodukcie:

2011
Jaro Viňarský a ProRodopi Art Centre: Ball (SK & BG)
Jaro Viňarský a Viera Dubačová: Helver a tí ostatní

2012
Divadlo v Záhrade: Stoličky (r. Viera Dubačová)
Divadlo v Záhrade: Téma Palach (r. Viera Dubačová)
Divadlo z Pasáže: Hamlet a syn (r. Ján Mikuš)

2013
Jaro Viňarský a Marek Menšík: ANIMALINSIDE (ch. Viňarský)
Divadlo b a b y g a n g: Piata mafia (IT) (r. Carolina de la Calle Cassanova)
Divadlo z Pasáže: Rómeo a Júlia (r. Šimon Spišák)

2014
Ján H. Mikuš: SK.ART (r. Ján Mikuš)
Maroš Rovňák: Asile de Nuit (r. Maroš Rovňák)
Kremnické divadlo v podzemí: Hana (r. Jana Mikitková)
Divadlo z pasáže: Dobrý človek zo Sečuánu (r. Šimon Spišák)
Compagnie T’d-U: All the things… (ch. Zuzana Kakalíková)

2015
Maroš Rovňák: 10000. Evanjelium pre ruže.
Chmelíková/Danadová/Burianová: Verzus
Monika Kováčová/Marek Turošík/Lorca: Láska P a vášeň B
Matthew Rogers: Fluid body (USA)
Divadlo z pasáže: Čakania na GO(do)TA (r. Katarína M.-Hitzingerová)
Ľuba Lesná: Oslepené hudbou (r. Viera Dubačová)
Milan Kozánek a spol. Artyci: PURE

2016
Divadlo z pasáže: Malý Princ (r. Šimon Spišák)
Matthew Rogers: A Fragile Son (USA)
ProFitArt/Talaga/Matejka: BOI (r. Matej Matejka)
Pawel Korbus: ID – Influence Diagram (PL)
Carlos Carmonamedina: Migration is natural, borders are not (MEX)
Tomáš Danielis: Mainly Love
Tereza Slavkovská & Robert Andrés Diaz Diaz (SK/CO)
Lukáš Homola: Solus
Maria Jesús Oporto: Nomeolvides (ES)