Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
| mapa

Partneri

Základné informácie Aktivity Partneri Kontakt Galéria

PARTNER 1:

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže
Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995. V Divadle z Pasáže, v Dennom centre divadla a v Chránenom bývaní v súčasnosti pracuje 24 ľudí, z toho 14  tvorí herecký súbor. Tieto tri organizácie sú navzájom prepojené a ani jedna by nemohla bez ďalších dvoch existovať.
www.divadlozpasaze.sk

PARTNER 2:

Centrum dobrovoľníctva
Vznik CD v roku 2000 bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vznikla potreba spojiť ľudí, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky a organizácie, ktoré potrebovali a potrebujú dobrovoľníkov.  Svojim aktivitami sa snaží vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta.
Poslaním Centra dobrovoľníctva je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.
www.centrumdobrovolnictva.sk