Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
| mapa

Projekt ZÁhradA

Základné informácie Aktivity Partneri Kontakt Galéria

Zhrnutie projektu ZAhradA
Projekt realizuje Záhrada – CNK v spolupráci s partnermi Divadlo z Pasáže a Centrum dobrovoľníctva. Jeho cieľom je zvýšiť mieru zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, posilniť ich kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených skupín (mladí nezamestnaní ľudia, Rómovia, zdravotne znevýhodnení). Projekt vychádza z kombinácie kontinuálneho fungovania partnerskej spolupráce, aktivít kultúrneho programu, komunitného rozvoja a neformálneho vzdelávania. Výstupmi projektu sú: dobrovoľnícky program, metodiky k tréningom, ich realizácia a prevádzka dielní pre zúčastnené i nové cieľové skupiny.

Výška nenávratného finančného príspevku: 59.774 €

Cieľ projektu:
Prostredníctvom vhodne smerovanej prevádzky komunitného a kultúrneho centra v Banskej Bystrici zvýšiť mieru zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, posilniť ich kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených skupín.

Hlavné výstupy projektu:
– 1 zrekonštruovaná skolaudovaná budova;
– 2 dobrovoľnícke programy (Záhrada a Divadlo z Pasáže);
– 2 metodiky k tréningu (Kompetencie pre zamestnateľnosť a Komunitné líderstvo);
– 1 tréning (20 ľudí) pre zlepšenie prístupu ľudí, ohrozených chudobou, k práci;
– prevádzka 3 dielní;
– 38 kultúrnych programov, prispievajúcich k tejto inklúzii, na ktorých sa zúčastní najmenej 1000 návštevníkov;
– 32 komunitných programov, prispievajúcich k spoločenskej inklúzii zraniteľných skupín;
– 6 vyškolených komunitných lídrov;
– 1 rozvojová stratégia organizácie;
– 2 vytvorené pracovné miesta pre ľudí zo zraniteľných skupín.

Tento projekt je financovaný z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi.