Detail akcie
SKOLARTCITY pre kreativitu na školách a vo verejnom priestore
Dátum 21. 9. 2022
do 22. 9. 2022
Čas 12:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

medzinárodná konferencia o kreatívnom vzdelávaní / Erasmus+

 

Hlavným cieľom projektu je prepojiť sektor umeleckej praxe (kreatívny a kultúrny priemysel) a sektor školského vzdelávania. Študenti a študentky majú vďaka projektu možnosť zoznámiť sa bližšie s novými možnosťami, ako vnímať verejný priestor a objavovať úlohu tvorivosti v každodennom živote. Realizované aktivity pomôžu mladým ľuďom získať nielen praktické poznatky v rámci zvolených tematických oblastí školských osnov a predmetov, ale aj rozvíjať zručnosti a kompetencie pre život v 21. storočí v oblastiach ako napr. ľudské práva, kritické myslenie, digitálna bezpečnosť, umenie vo verejnom priestore a i. Vďaka účasti na tvorivom procese prípravy triednych projektov budú mať mladí ľudia možnosť realizovať vlastné nápady a ponúkať riešenia, ktoré smerujú k rozvoju občianskeho povedomia, demokracie, tvorivosti a porozumeniu vzťahov v okolí a mieste, kde žijeme.

Hmatateľnými výstupmi projektu budú Metodika kreatívneho učenia vo verejnom priestore a Príručka osvedčených postupov. V rámci projektu sa uskutočnia 2 konferencie kreatívneho vzdelávania v Banskej Bystrici (21.-22.9. 2022) a Belehrade (20.-21.10. 2022).

Kultúrne centrum Záhrada (www.zahradacnk.sk) realizuje projekt strategického partnerstva – SKOLARTCITY v spolupráci so Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. (www.crea- edu.cz), Udruzenje Skogled (www.skograd.org) a dvomi strednými školami v Banskej Bystrici – Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša a Strednou odbornou školou informačných technológií. Lokálnymi partnermi projektu sú tiež Centrum komunitného organizovania a program neformálneho vzdelávania Školy za demokraciu.

#zahradacnk #skograd #spkv #sos-it #spsjm #banskabystrica
#skolartcity #creativity #creativelearning #artists #teachers #schools #art #competences #future #transformativethinking #education #erasmusplus #strategicpartnerships


Projekt SKOLARTCITY je podporený zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+ KA2.