Detail akcie
Zelená Bystrica: Prehriate mesto - Ako to zvládnuť?
Dátum 27. 9. 2022
Čas 17:30
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia v spolupráci s ekocentrom Malá Líška

 

17.30
Úvod k diskusii na tému Prehriate mesto – Ako to zvládnuť?
Predstavenie aktivity Mesto v akom chcem žiť, ktorú realizovalo ekocentrum Malá líška s deťmi počas letných táborov.
 

Diskusia 18:00
Máme za sebou horúce leto. Je veľmi pravdepodobné, že nebude posledné. Viditeľne prichádzame o výdatnosť vodných zdrojov. Vysychajú nielen trávniky, ale aj stromové porasty. Ako je na tieto trendy pripravená Banská Bystrica?
Do diskusie pozývame významných aktérov pre lokálny environment Banskej Bystrice. 


Milan Lichý – viceprimátor a predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy
Ľuboš Vrbický – environmentalista a aktivista
Danka Bardonová – za súkromné ekocentrum Malá Líška
Peter Sabo - systémový ekológq
Michal Valent - zástupca mestskej spoločnosti ZAaRES 
 

Moderuje: Csilla Droppová za iniciatívu ZELENÁ BYSTRICA

 

Podujatie sa uskutoční vďaka grantovému a rozvojovému programu Aktívna komunita Nadácie Orange.