Detail akcie
Olesia Jaremčuk
Dátum 25. 11. 2022
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

UKR нижче

 

diskusia s ukrajinskou novinárkou a spisovateľkou, autorkou knihy „Naši iní - Príbehy ukrajinskej rozmanitosti“

Olesya Yaremchuk je ukrajinská novinárka a reportérka. Narodila sa v roku 1991 v Ľvove, kde vyštudovala žurnalistiku. Študovala a stážovala v Hamburgu, Bonne, Mníchove a Viedni. Jej články vychádzali v novinách Deň, časopise New Eastern Europe, LitAkcent a The Ukrainians. Zameriava sa na témy kultúrnej a národnej identity, pohraničia. Je laureátkou umeleckej reportážnej súťaže Samovydec od vydavateľstva Tempora (2014). V roku 2016 sa stala kurátorkou tejto súťaže. Od júna 2017 je šéfredaktorkou vydavateľstva Čoven.
 

Kniha Naši iní:

Arméni, Nemci, Slováci, Židia, Rumuni, Švédi — Ukrajina je domovom pre desiatky rôznych národností a každá ju niečim obohacuje. Reportérka Olesya Yaremchuk navštívila mnohé osady, od rušných miest v Donbase a Bukovine až po tiché dedinky v Besarábii a Zakarpatsku, aby zdokumentovala, ako dnes žijú ukrajinské národnostné menšiny a čo si pamätajú zo svojej minulosti. Táto kniha obsahuje štrnásť pútavých a poučných príbehov ľudí a národov, ktoré tvoria ukrajinskú komunitu.

Projekt Naši iní, ktorý pred knižnou publikáciou vychádzal časopisecky, v roku 2018 získal cenu ADAMI Media Prize, ocenenie pre novinárov z krajín Východného partnerstva EÚ. Výnimočná reportážna kniha Olesie Jaremčuk Naši iní už vyšla v anglickom i nemeckom jazyku. Pod slovenským prekladom je podpísaná Veronika Goldiňáková.

www.absynt.sk/olesia-jaremcuk

____________________________________________
 

Дискусія з українською журналісткою та письменницею, авторкою книги «Наші інші – історії українського розманіття"

Олеся Яремчук — українська журналістка та репортерка. Народилася у 1991 році у Львові, де здобула журналістську освіту. Навчалася та стажувалась у Гамбурзі, Бонні, Мюнхені та Відні. Її статті публікувалися в газетах «День», журналах «New Eastern Europe», «ЛітАкцент» та «The Ukrainians». Вона досліджує теми культурної та національної ідентичності, прикордоння. Олеся Яремчук є лауреаткою конкурсу художнього репортажу «Самовидець» від видавництва «Темпора» (2014). У 2016 році вона стала кураторкою цього конкурсу. З червня 2017 року працює головною редакторкою видавництва Човен. 

Книга Наші інші: Вірмени, німці, словаки, євреї, румуни, шведи — Україна є домом для десятків різних народів, і кожна чимось її збагачує. Репортерка Олеся Яремчук об’їздила багато поселень, від гамірних міст на Донбасі й Буковині до тихих сіл Бессарабії та Закарпаття, щоб задокументувати, як українські національні меншини живуть нині та яку пам’ять бережуть про своє минуле. У цій книжці зібрано чотирнадцять щемких і пізнавальних історій людей і народів, які творять українську спільноту. Проект «Наші інші», який до публікації книги виходив як журнал, у 2018 році став лауреатом ADAMI Media Prize — нагороди для журналістів із країн Східного партнерства ЄС. Надзвичайна книжка репортажів Олесі Яремчук «Наші інші» вже вийшла англійською та німецькою. Над словацьким перекладом працювала Вероніка Голдінякова.