Nadchádzajúce podujatia

Vianočný trh v Záhrade
Pozývame Vás opäť na TRH v ZÁHRADE! Ten zimný, predvianočný, sa uskutoční v nedeľu 4.12. 2022 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici v tradičnom čase od 10:00 do 18:00. Trh v Záhrade je venovaný originálnym nápadom a výrobkom malých i zabehnutých slovenských hand-made a design výrobcov. Trh sa bude konať v interiéri Záhrady, na čo všetko sa môžete tešiť, doplníme postupne, zatiaľ otvárame registráciu pre predajcov. Informácie k registrácii - ak chcete prísť na náš trh prezentovať vaše výrobky: Registrovať sa môžete do 15.11.2022. Sme limitovaní počtom miest, teda následne urobíme selekciu a výsledky (či sme vás na tento trh vybrali alebo nie) vám dáme vedieť mailom do 20.11.2022. Registrácie prosím posielajte na náš e-mail trhvzahrade@gmail.com. Napíšte nám vaše meno, mesto kde žijete a odkiaľ prídete, opíšte vaše produkty, určite pripojte foto vašich výrobkov a ak máte tak aj webovú stránku, telefonický kontakt na vás a či ste sa už nášho trhu zúčastnili alebo nie (ako predajca alebo ako návštevník). Všetko prosím vypíšte aj v prípade, že ste sa už registrovali na niektorí z predošlých trhov. Napíšte tiež koľko miesta by ste si priali (budeme sa snažiť vyhovieť), jedno predajné miesto je pol veľkého stola, cca 1x1m. V prípade, že si chcete doniesť stojan, potrebujeme o tom vopred vedieť, stojan totiž tiež zaberie jedno ďalšie miesto. Pár dôležitých info k trhu: Trh sa bude konať v interiéri Záhrady-CNK v Banskej Bystrici (Námestie SNP 16), do Záhrady sa žiaľ nedá prísť autom, najbližšie parkovanie je na Striebornom námestí. Priestor pre jedného predajcu je cca 1x1m (pol veľkého stola – zabezpečujeme my) – po individuálnej dohode je možné priestor upraviť, resp. dostať celý stôl, t.j. dve predajné miesta. Celkový počet predajných miest na našom trhu je 30. Poplatok za účasť na trhu je 10€ za jedno predajné miesto, 5€ za miesto pre štender alebo iný stojan, plus 5% z tržby na konci dňa. Na trhu sa používajú darcovské kupóny, ktoré sa menia v kurze 1:1, neplatí sa peniazmi. Pekné dni všetkým :)
#Iné
Info
EMBARGO: Digitálne dopady
Niet pochýb, že podoba súčasného sveta je do veľkej miery ovplyvnená digitálnymi technológiami a internetom. Žijeme v spleti sociálnych sietí, zrýchlenej komunikácie, neustálych podnetov zvonka, ktoré majú dopad nielen na naše duševné zdravie, ale aj na obraz sveta, ktorý si vytvárame. V rámci prevencie a starostlivosti o dušu budú odborníci a odborníčky z oblasti psychiatrie, psychologického poradenstva a neformálneho vzdelávania diskutovať o súčasných nástrahách virtuálneho sveta a ich dôsledkoch (napr. digitálne závislosti, šikana, hoaxy, konšpirácie, dezinformácie a i.). Okrem témy zvládania náročných životných situácií či včasnej intervencie budeme hovoriť aj o spôsoboch, ako sa vyrovnať s týmito fenoménmi na individuálnej a celospoločenskej úrovni. Všetky tri pozvané hostky diskusie spája jedno poslanie, a tým je práca s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti výchovy, vzdelávania a duševného zdravia. Pracujú v školskom aj mimoškolskom prostredí, používajú metódy neformálneho vzdelávania, rozvíjajú kritické myslenie ako aj poskytujú preventívne psychologické poradenstvo či liečbu duševných porúch.Spolu s moderátorom budú hovoriť o tom, aké dôležité je vnímať potreby mladých ľudí vo víre doby a jej vedľajších účinkov pod vplyvom digitálnych technológií. Hostky: MUDr. Marcela Šoltýsová, detská psychiarička, Paedr. Zuzana Juráneková, špeciálna pedagogička a členka Krízového intervenčného tímu IPčko, a Mgr. Zuzana Sloboda Szabóová, lektorka a koordinátorka program Školy za demokraciu.Moderuje: Rado Sloboda.MUDr. Marcela Šoltýsová, detská psychiatričkaV roku 2008 ukončila štúdium všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave, počas štúdia absolvovala ročný pobyt na Lekárskej fakulte Univerzity v západnom Bretónsku. V roku 2019 získala atestáciu v odbore detská psychiatria. V tom istom roku zahájila na LF UK externé doktorandské štúdium v odbore lekárske neurovedy, v rámci ktorého skúma vplyv črevnej mikrobioty na psychické poruchy detí. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v katatýmno-imaginatívnej psychoterapii. Vo svojej psychiatrickej praxi sa venuje diagnostike a liečbe rôznych psychických porúch, aktuálne založila súkromné terapeutické centrum pre deti a rodinu Infanterra, vo Zvolene. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií a štandardných diagnostických a terapeutických postupov v detskej psychiatrii. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach, obzvlášť sa venuje téme vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie detí a dospievajúcich.PaedDr. Zuzana Juráneková, MBAV IPčku pôsobí ako supervízorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, podpore a pomoci ľuďom v týchto skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu na témy duševného zdravia a online prostredia. Je spoluautorkou publikácie „Bez nástrah online - sprievodca bezpečným internetom pre rodičov“. Je súčasťou výjazdového Krízového intervenčného tímu IPčko, ktorý prichádza za ľuďmi v kríze a aktuálne pôsobí aj na hraniciach Slovenska a Ukrajiny, kde poskytuje prvú psychosociálnu pomoc a podporu ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom. V IPčku zastrešuje videoporadenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím na linke pomoci Dobrá linka. Na pomoc a podporu ľuďom s duševnými ťažkosťami neváha použiť virtuálnu realitu. Je poradkyňou na internetovej linke dôvery pre mladých ľudí IPčko.Mgr. Zuzana Sloboda SzabóováZuzana Sloboda Szabóová, prekladateľka, expertka na extrémizmus a prevenciu radikalizácie mladých ľudí, projektová manažérka a aktivistka, je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici, a tiež študijného programu Sokratov inštitút pre nadaných študentov a študentky. Vo svojich knižných prekladoch z angličtiny sa systematicky zameriava na vzťah ľudských práv, spoločenských vied a populárnej kultúry (Reni Eddo-Lodge, Kristen R. Ghodsee, Daniel Everett), pričom jednotlivé diela sa snaží implementovať aj do verejných aktivít, aktivizmu, vzdelávania mladých ľudí a profesionálov a profesionálok, ktorí sa venujú vzdelávaniu mladých ľudí v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania. Momentálne je programovou koordinátorkou unikátneho vzdelávacieho projektu Školy za demokraciu realizovaného Centrom komunitného organizovania a antifašistickou platformou Nie v našom meste.Okrem knižných prekladov sa venuje aj odborným prekladom pre viaceré mimovládne organizácie. Ide o metodické materiály pre Amnesty International Slovensko, Montessori metodiky pre o.z. Quo Vadis, odborné texty z oblasti výtvarného umenia pre Stredoslovenskú galériu v Banskej Bystrici atď. Je tiež zakladateľkou kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici a projektovou manažérkou vzdelávacích programov vo vydavateľstve Literárna bašta.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia Orange v rámci programu Aktívna Komunita. Podujatie sa uskutoční v rámci ľudskoprávneho festivalu EMBARGO 2022.
#Diskusia
Info
EMBARGO: Divadlo na Peróne: My, ľud!
Divadelná spoločenská hra.V dôsledku meniacej sa klímy je veľká časť ostrovov ohrozená stúpajúcou morskou hladinou. Z tohto dôvodu mnoho Ostrovanov z ostrovov uteká a ich dlhá a namáhavá cesta končí v Lide. Vďaka tomu krajina čelí veľkým nepokojom. Je to po prvý raz, čo sa jej obyvatelia musia vysporiadať s utečeneckou krízou. Lidanský kráľ sa narýchlo rozhodol ubytovať Ostrovanov v dočasnom stanovom tábore v centre hlavného mesta Marsk. Lidania pôvodne Ostrovanov vítali, vyzbierali peniaze na ich podporu a do tábora priniesli jedlo a hračky. Odvtedy už ale uplynulo niekoľko mesiacov a stále neexistuje perspektíva, kedy sa Ostrovania budú môcť vrátiť do svojich domovov. Zhoršujúca sa situácia núti kráľa k historickému kroku vyhlásiť prvé demokratické voľby prezidenta. Krajina sa náhle pripravuje na obsadenie novej politickej role, ktorá doteraz v Lide neexistovala.V rámci interaktívnej, divadelnej spoločenskej hry sa diváci stávajú lidanskými občanmi a ich voľba ovplyvňuje dianie v krajine. Ako ich výber dopadne?RÉŽIA A DRAMATURGIA: Jana Wernerová / Peter KočišKONCEPT: Sytze Schalk (NL)TEXT: Sytze Schalk / Jana Wernerová / Peter KočišPREKLAD: Zuzana KotikováSCÉNA: Ján Ptačin / Peter Kočiš / Jana WernerováKOSTÝMY: Emma KorpováHUDBA/VIDEO: Dead JanitorHRAJÚ: Jana Wernerová / Peter Kočiš / Michaela Domovcová / Jakub Muranský HLAS GAMEMASTER: Alena ĎuránováHLAS PREZIDENTKA: Táňa PolákováHLAS PREZIDENT: Peter CibulaTECHNICKÁ PODPORA: Palko Matia, Dušan Kopčov PRODUKCIA: Zuzana Kotíková / Peter Kočiš / Jana WernerováVÝROBA SCÉNY: Copyvait, Seven Minutes, Ľudmilla Benková ĎAKUJEME: Patt production, Magdalénka KolbašskáHra vytvorená holandským dramatikom Sytze Schalkom a divadlom Na peróne v spolupráci s KAIR Košice Artist in Residence a Creative Industry Košice sa snaží prispieť k boju demokracie proti extrémizmu.Predstavenie vznikalo v rámci medzinárodného projektu BORDERLINE OFFENSIVE: laughing in the face of fear, ktorý bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa. Vznik predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva. Podujatie podporila Nadácia Orange v rámci programu Aktívna Komunita. Podujatie sa uskutoční v rámci ľudskoprávneho festivalu EMBARGO 2022.
#Divadlo
Vstupenky
Zobraziť viac