Nadchádzajúce podujatia

EMBARGO festival 2021 / online
8. ročník ľudskoprávneho festivalu EMBARGO sa zamiera na reflexiu globálnych a lokálnych tém a diania, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú spoločenský a politický život v mnohých krajinách sveta. Cieľom festivalu je prostredníctvom rôznych umeleckých a tematických žánrov priniesť kritický a zároveň konštruktívny pohľad na svet, v ktorom žijeme, a ktorý spoluvytvárame. Festivalový program je príspevkom ku globálnemu dialógu o ľudských právach, na ktorom sa môžeme podieľať spoločne.Niet pochýb, že súčasnosť - doba antropocénu - je vo vzťahu k sociálnej a environmentálnej spravodlivosti poznačená predovšetkým ľuďmi a ich činnosťou, ktorá neustále vplýva na globálne aj lokálne dianie. Prudký nárast spotreby energie a životnej úrovne časti obyvateľov planéty za posledných 200 rokov má za následok tiež prehlbovanie sociálnych nerovností. K náhlym zmenám prispievajú zrýchlené procesy na rôznych úrovniach ako aj rozvoj informačných a komunikačných technológií, predovšetkým internetu. Paralelný virtuálny svet je poháňaný digitálnymi technológiami s vlastnými pravidlami a algoritmami, ktorý skresľuje obraz o tom reálnom. Navyše, reálny svet je čoraz komplikovanejší a nie je v ňom možné hľadať jednoduché odpovede na zložité otázky. Žijeme vo svete, v ktorom sa ľahko vytráca hranica medzi faktami, vedeckým poznaním, názorom, domnienkou, dezinformáciou či hoaxom. Všetky tieto javy sa týkajú komunikácie vo verejnom priestore, na ktorý 8. ročník festivalu EMBARGO reaguje.www.embargofestival.skUTOROK 7.12. 7.12. 17:00Jakub Betinský: Poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosťfilozofická prednáškaŽijeme v dobe krehkej a ohrozenej celospoločenskej dôvery. Nežijeme len v post-faktickej dobe hoaxov, ale, čo je ešte horšie, začíname žiť v dobe prehlbujúcej sa spoločenskej nedôvery. Jakub Betinský v prednáške predstaví podnetné pozorovanie írskej filozofky Elizabeth Anscombe (1919-2001), ktorá konštruktívne kritizuje štandardnú teóriu poznania, tzv. JTB teóriu, podľa ktorej je poznaním práve “justified true belief" (“zdôvodnené pravdivé presvedčenie”). Anscombe vo svojej eseji "What is it to Believe Someone?" kladie dôležitú apriórnu otázku: Ak by aj poznanie bolo odôvodneným pravdivým presvedčením, vo väčšine prípadov je to poznanie, ktoré nám spostredkuje niekto iný a následne sa musíme spýtať, čo to znamená niekomu veriť. V prednáške priblíži túto časť epistemológie, ktorá zdôrazňuje dôveru ako apriórnu kategóriu poznania, a tým pádom našu schopnosť veriť jeden druhému a našej politickej obci.7.12. 18:00V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach verejného (digitálneho) priestorudiskusiaDigitálne médiá ako nástroj šírenia informácií, ale aj dezinformácií, majú na vývoj spoločenského diskurzu na rôzne témy obrovský vplyv. Ako sa z virtuálneho, digitálneho priestoru stáva verejný priestor? Kto nesie zodpovednosť za tvorbu naratívov, virtuálny obsah a jeho šírenie? Stojíme na prahu zmeny paradigmy vo vnímaní sveta a človeka vo vzťahu k súkromnému a verejnému priestoru? Sme dostatočne odolní a odolné voči “cudziemu” vplyvu na “náš” verejný priestor? O nástrahách, ale aj nezameniteľných výhodách digitálnych médií a internetu sa bude s hostkami a hosťom zhovárať moderátor Rado Sloboda.Miroslava Sawiris, analytička, GLOBSECAndrea Cox, pedagogička, lektorka, Digitálna inteligencia, o. z.Patrik Lenghart, doktorand (mediálne štúdiá), učiteľ, publicista, zakladateľ iniciatívy “Dobre” STREDA 8.12. 10:00-21:00SPIELRAUM KOLLEKTIV: Eko-SpovednicaOnline / live divadlo pre jedného divákaHreším. Hrešíš. Hrešíme. Príď si uľaviť od svojich eko-hriechov a dobrých skutkov.Malá oáza intimity. Jeden performer, jeden divák. Spoločný rituál a hľadanie osobného východiska z ekologických, klimatických hriechov a vlastných rozporov. Divák, ale aj performer môže druhému zaplatiť, ale nie nutne peniazmi, snáď kúskom svojho osudu, priznaním svojich rozporov, odpustkom pre konkrétny účel, návrhom na východisko.Predstavenie začína každú hodinu od 10:00 do 21:00 hod., čiže o 10-tej, 11-tej, 12-tej.Koncept: Linda Straub, Mathias Straub, Philipp Schenker, Teresa WeiserFoto: Kata OpuntiaVstupenky: www.zahradacnk.skŠTVRTOK 9.12. 18:00Médiá a spoločnosť diskusiaDiskusia v spolupráci s Amnesty International nadväzuje na diskusiu z utorka, pričom rozoberieme viac tradičnejšie médiá, ich prácu, výzvy a problémy, ktorým čelia a ako a či ohrozujú ich slobodu. Pozrieme sa na to, nakoľko si v dnešnej náročnej dobe dokážu médiá plniť úlohy “strážcov demokracie a ochrany verejného záujmu”, ale aj na to, aké dopady má na ich prácu polarizujúca sa verejná diskusia uprostred pandémie. Moderuje Rado Sloboda.Festival sa koná v rámci programu kultúrneho centra Záhrada, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Celý program prebehne online na Facebooku Záhrady.Diskusie sú súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu @Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
#Online stream #Divadlo #Diskusia #Festival #Prednáška
Info
EMBARGO / Jakub Betinský: Poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosť
Filozofická prednáškaŽijeme v dobe krehkej a ohrozenej celospoločenskej dôvery. Nežijeme len v post-faktickej dobe hoaxov, ale, čo je ešte horšie, začíname žiť v dobe prehlbujúcej sa spoločenskej nedôvery. Jakub Betinský v prednáške predstaví podnetné pozorovanie írskej filozofky Elizabeth Anscombe (1919-2001), ktorá konštruktívne kritizuje štandardnú teóriu poznania, tzv. JTB teóriu, podľa ktorej je poznaním práve “justified true belief" (“zdôvodnené pravdivé presvedčenie”). Anscombe vo svojej eseji "What is it to Believe Someone?" kladie dôležitú apriórnu otázku: Ak by aj poznanie bolo odôvodneným pravdivým presvedčením, vo väčšine prípadov je to poznanie, ktoré nám spostredkuje niekto iný a následne sa musíme spýtať, čo to znamená niekomu veriť. V prednáške priblíži túto časť epistemológie, ktorá zdôrazňuje dôveru ako apriórnu kategóriu poznania, a tým pádom našu schopnosť veriť jeden druhému a našej politickej obci.Jakub Betinský vyštudoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, neskôr filozofiu na KU Leuven a teraz si dokončuje PhD vo filozofii na University of Durham. Angažuje sa v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí, a súčasne vyučuje medicínsku etiku na Lekárskej fakulte UK.Prednáška sa koná v rámci ľudskoprávneho festivalu EMBARGO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.www.embargofestival.sk
#Online stream #Prednáška
Info
EMBARGO / V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach (digitálneho) verejného priestoru
Diskusia na tému informačných a komunikačných technológii a ich dopadov na spoločnosť.Digitálne médiá ako nástroj šírenia informácií, ale aj dezinformácií, majú na vývoj spoločenského diskurzu na rôzne témy obrovský vplyv. Ako sa z virtuálneho, digitálneho priestoru stáva verejný priestor? Kto nesie zodpovednosť za tvorbu naratívov, virtuálny obsah a jeho šírenie? Stojíme na prahu zmeny paradigmy vo vnímaní sveta a človeka vo vzťahu k súkromnému a verejnému priestoru? Sme dostatočne odolní a odolné voči “cudziemu” vplyvu na “náš” verejný priestor? O nástrahách, ale aj nezameniteľných výhodách digitálnych médií a internetu sa bude s hostkami a hosťom zhovárať moderátor Rado Sloboda.Miroslava SawirisAko súčasť programu Demokracie a odolnosti v GLOBSEC Policy Institute analyzuje snahy o podkopanie demokratických spoločností, ako aj stratégií, aktérov a nástrojov používaných v informačných operáciách. Viedla výskumné projekty skúmajúce dopad dezinformačných kampaní na sociálnych sieťach na volebné procesy v Európe. Jej ďalšie oblasti záujmu sú strategická komunikácia a regulácia sociálnych sietí. Je členkou hodnotiacej komisie na portáli konšpirátori.sk. Má bakalársky titul v arabčine a ruskej civilizácii z University of Leeds a magisterský titul v medzinárodných vzťahoch z University of York.Andrea CoxVyštudovaná pedagogička pôsobila v štátnej správe pri vytváraní systémov pri príprave Slovenska na vstup do EÚ, s dôrazom na pilier demokracie a ľudských práv. Pôsobila ako lektorka pre rôzne oblasti verejnej politiky a komunikácie, prednášala v krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva (Bielorusko, Moldavsko a Gruzínsko). Od roku 2017 vedie občianske združenie Digitálna inteligencia a šíri myšlienku digitálneho občianstva a bezpečného používania internetu. Podporuje rešpektujúcu komunikáciu s pozitívnym obsahom. Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou. Verí, že deti sú digitálne inteligentné, len im to treba pomôcť objaviť. Patrik Lenghart Doktorand na FF UKF v Nitre v odbore mediálne štúdiá, triedny učiteľ na ZŠ v Nitre, občiansky aktivista, publicista, zakladateľ iniciatívy “Dobre”.Diskusia sa koná v rámci ľudskoprávneho festivalu EMBARGO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu @Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
#Online stream #Diskusia
Info
Zobraziť viac