Detail akcie
Lesk a bieda občianskej spoločnosti II.
Dátum 13. 10. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

(diskusia prebehne online na našom facebooku, ale aj fyzicky Záhrade Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici)

V druhej diskusii o občianskej spoločnosti sa budeme rozprávať o dôležitosti výchovy a vzdelávania pre občiansku spoločnosť, pričom sa zameriame na prax programu Školy za demokraciu, ale aj ďalšie otázky o tom, aké vzdelávanie a výchovu vlastne potrebujeme pre silnú občiansku spoločnosť. Budeme sa rozprávať aj o tom, prečo by sa malo v školách viac hovoriť o porušovaní ľudských práv na Slovensku, feminizme či spoločenskej, rodovej, ekonomickej a klimatickej rovnosti a spravodlivosti.

Podujatie nadväzuje na predchádzajúcu diskusiu (videozáznam nájdete na našom facebooku), v ktorej Maroš Chmelík a Beata Hirt diskutovali o najväčších výzvach pre občiansku spoločnosť a občianske organizácie na Slovensku.

 

Podujatie je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Podujatie sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.