Detail akcie
Daruj peknú chvíľu… / Подарувати гарну мить...
Dátum 26. 5. 2022
Čas 15:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Нижча укр

Viacgeneračné stretnutie a posedenie so seniormi

Poznáš na svojej ulici, alebo vo vchode nejakého osamelého seniora, ktorý by prijal tvoje pozvanie na prechádzku do Záhrady? Alebo si tak zaneprázdnený, že si svoju starkú, starkého videl naposledy pred pol rokom? Nájdi si svojho staršieho parťáka a vezmi ho k nám na koláčik a posedenie. Zmysel tohto eventu je jednoduchý. Darovať niekomu osamelému peknú chvíľu a prežiť spoločne príjemné popoludnie. 

Tento rok chceme darovať peknú chvíľu aj seniorom z Ukrajiny. Oslovili sme preto miestnu komunitu ukrajinských žien a pripravili program, kde si porozprávame o zvykoch a tradíciách na Slovensku a Ukrajine, spoločne vyrobíme tradičné kvetové čelenky (u nás známe ako svadobné party), ochutnáme sviežu letnú polievku a popočúvame staré šlágre, ktoré nepoznajú hranice!

Ďalej Vás srdečne pozývame na príjemný večer Ukrajinských melódií. V podaní našich hostí z Ukrajiny, ktorí našli na Horehroní dočasný domov, a tiež miestnych hudobníkov sa môžete tešiť na krásne ukrajinské piesne, sprievodnú obrazovú projekciu a slovo. Koncert je vyjadrením obojstrannej vďaky za nové priateľstvá a nádeje na skoré ukončenie ťažkej situácie. Koncert ukrajinskej hudby, poézie a piesne venovaný obyvateľom Slovensko ako poďakovanie za pomoc v čase vojny. Hlavným bodom tohto programu je spojenie ukrajinských a slovenských hudobníkov ako prejav jednoty a podpory našich národov v týchto ťažkých časoch. Vystúpi klaviristka Jelena Saltan, ktorú budú sprevádzať huslistka Zuzana Šoltésová, flautistka Anna Sojková a speváčky Anna Koševa a Alla Rackevič. Celé podujatie bude prednášať a tlmočiť Vanessa Kanová.

Toto podujatie sa uskutoční vďaka podpore BBSK.

 

Багатопоколінна зустріч і посиденьки з людьми похилого віку

Знаєш якусь самотню похилу людину на своїй вулиці чи зі свого дому, яка прийняла би твоє запрошення прогулятися в Заграду? Або ти настільки зайнятий, що востаннє бачив свою бабусю, дідуся півроку тому? Знайди свого напарника похилого віку і прийдіть до нас на посиденьки з тортом. Сенс цієї події простий. Подарувати комусь самотньому гарну мить і провести разом приємний день. 

Цього року ми також хочемо подарувати приємну мить похилим людям з України. Тому ми звернулися до місцевої громади українок і підготували програму, під час якої ми поговоримо про звичаї та традиції Словаччини та України, разом зробимо традиційні квіткові вінки (відомі в Словаччині як весільні вінки), скуштуємо свіжого літнього супу та послухаємо старі шлягери, які не знають кордонів!

Щиро запрошуємо вас на приємний вечір українських мелодій. У виконанні наших  гостей з України, які знайшли свій тимчасовий дім у Горегроні, а також місцевих музикантів, на вас чекають чудові українські пісні, супровідна проекція та слово. Концерт є виразом взаємної вдячності за нову дружбу та надії на швидке припинення важкої ситуації.  Концерт української музики, поезії та пісні, присвячений народу Словаччини і є подякою за допомогу під час війни.  Головна ціль цієї події – об’єднання українських та словацьких музикантів на знак підтримки та єдності наших народів у ці важкі часи. Виступить піаністка Олена Салтан у супроводі скрипальки Зузани Шолтесової, флейтистки Анни Сойкової та співачок Анни Кошевої та Алли Рацкевич. Весь захід буде вести і перекладати Ванесса Кан. 

Цей захід відбудеться завдяки підтримці BBSK.